eVISION OG MISSION

VISION for FBF

Fagligt Behandlerfællesskab er et dynamisk og støttende fællesskab, hvor psykoterapeuter, kropsbehandlere og psykologer kan engagere sig i meningsfuld sparring, metodeudveksling og supervision. Vi stræber efter at fremme professionel udvikling, styrke faglige kompetencer og skabe et berigende miljø for vores medlemmer.

MISSION for FBF

Fagligt Behandlerfællesskabs mission er at skabe en frivillig organisation, der bringer psykoterapeuter, kropsbehandlere og psykologer sammen til gavn for deres faglige udvikling og trivsel. Vi tilbyder et rum, hvor medlemmer kan udveksle viden, erfaringer og bedste praksis, samt tilbyde supervision og støtte til hinanden. Vi søger at fremme højeste standarder inden for vores fagområder og bidrage til en øget kvalitet i vores terapeutiske arbejde. Gennem gensidig respekt og samarbejde ønsker vi at styrke vores fællesskab og bidrage til det overordnede velbefindende for dem, vi hjælper som behandlere.